Sadyzm

0
144
Rate this post

Sadyzm jest to termin używany w psychologii i seksuologii, odnoszący się do tendencji do doznawania przyjemności z zadawania bólu lub upokorzenia innym ludziom. Jest to jedna z dwóch głównych składowych BDSM, razem z masochizmem.

Osoby sadyztyczne często czerpią satysfakcję z dominacji nad innymi, a czasem nawet z przemocą. Jednakże, istnieją różne stopnie sadyzmu i nie zawsze wyraża się on w formie fizycznej przemoc. Często wystarczy dominacja psychiczna, która może być tak samo degradująca dla ofiary.

Nie jest jasne, co powoduje sadyzm u ludzi. Niektórzy badacze uważają, że może być to wynikiem traumy w dzieciństwie lub innych trudnych doświadczeń emocjonalnych. Inni uważają, że sadyzm może być uwarunkowany genetycznie lub biologicznie.

Sadyzm jest często mylony z psychopatią lub socjopatią, ale te trzy terminy nie są tożsame. Sadyzm odnosi się do określonej skłonności, podczas gdy psychopatia i socjopatia to zaburzenia osobowości, które wpływają na całe życie człowieka, a nie tylko na jego preferencje seksualne.

Osoby sadyztyczne, tak jak i osoby masochistyczne, muszą zdawać sobie sprawę z granic i zasad swoich działań. Wszystkie formy BDSM powinny być wykonywane jedynie na ochotnikach, którzy są świadomi ryzyka i w pełni zgadzają się na takie działania.

Sadyzm jest zjawiskiem złożonym i kontrowersyjnym. Chociaż wiele osób krytykuje go za jego degradujący i bolesny charakter, dla innych stanowi to ważną część ich tożsamości seksualnej. Wszystkie formy BDSM, w tym sadyzm, powinny być traktowane z szacunkiem i wykonywane z uwagą na bezpieczeństwo i dobrowolność wszystkich zaangażowanych osób.