6 najważniejszych formalności po urodzeniu dziecka

0
125
4/5 - (1 vote)

Wstęp

Urodzenie dziecka to jeden z najważniejszych momentów w życiu rodziców. Wraz z tym radosnym wydarzeniem nadejść muszą również różne formalności związane z dopełnieniem obowiązków prawnych i administracyjnych. W tym artykule przedstawiamy sześć najważniejszych formalności, które warto załatwić po urodzeniu dziecka, aby móc skupić się na opiece nad maluchem i cieszyć się rodzicielstwem bez zbędnych komplikacji.

 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego

Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem rodziców po urodzeniu dziecka jest zgłoszenie jego urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zgodnie z polskim prawem, rodzice mają na to 21 dni od dnia narodzin dziecka. Aby zgłosić urodzenie, należy zgromadzić niezbędne dokumenty, takie jak:

 • Oświadczenie o wyborze nazwiska dziecka,
 • Akt urodzenia wydany przez szpital,
 • Dowody osobiste obojga rodziców,
 • Akt małżeństwa, jeśli rodzice są małżeństwem.

Po zgłoszeniu urodzenia, rodzice otrzymają akt urodzenia oraz numer PESEL dziecka, co umożliwi załatwienie kolejnych formalności.

 1. Ubezpieczenie dziecka w NFZ

Drugim istotnym krokiem jest zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Jest to obowiązek, który spoczywa na rodzicach, a także pozwala na korzystanie z opieki zdrowotnej dla dziecka. Aby zgłosić dziecko do ubezpieczenia, należy złożyć w odpowiednim oddziale NFZ:

 • Wniosek o zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia,
 • Akt urodzenia dziecka,
 • Dowody osobiste rodziców.

Zgłoszenie powinno nastąpić jak najszybciej po uzyskaniu numeru PESEL dziecka.

 1. Wybór i rejestracja u lekarza rodzinnego (pediatry)

Wybór lekarza rodzinnego (pediatry) dla dziecka to kolejna ważna formalność. Lekarz ten będzie sprawował opiekę nad zdrowiem dziecka i był pierwszym kontaktem medycznym w przypadku pytań czy wątpliwości. Aby wybrać lekarza, warto skonsultować się z innymi rodzicami, przeczytać opinie w Internecie lub skorzystać z rekomendacji bliskich. Po wyborze lekarza, rodzice powinni zgłosić dziecko do przychodni, w której pracuje pediatra, wypełniając odpowiedni wniosek i przedstawiając:

 • Akt urodzenia dziecka,
 • Numer PESEL,
 • Dowody osobiste rodziców.

Następnie warto umówić wizytę kontrolną, aby przedstawić dziecko lekarzowi i omówić najważniejsze kwestie związane z opieką zdrowotną.

 1. Zasiłek rodzicielski

W Polsce rodzice mają prawo do zasiłku rodzicielskiego, który może być wypłacany przez 52 tygodnie. Zasiłek ten można podzielić między oboje rodziców, a także wydłużyć w przypadku urodzenia kolejnych dzieci. Aby ubiegać się o zasiłek, rodzice powinni zgłosić się do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i złożyć wniosek o zasiłek rodzicielski, do którego należy dołączyć:

 • Akt urodzenia dziecka,
 • Numer PESEL dziecka,
 • Oświadczenie o podziale zasiłku rodzicielskiego między rodziców (jeśli dotyczy),
 • Dowody osobiste rodziców.
 1. Założenie konta bankowego dla dziecka

Założenie konta bankowego dla dziecka to kolejny krok, który warto rozważyć. Może ono służyć jako miejsce przechowywania oszczędności dla dziecka oraz umożliwiać odbieranie różnych świadczeń i zasiłków. W celu założenia konta, rodzice powinni udać się do wybranej placówki bankowej, gdzie przedstawią:

 • Akt urodzenia dziecka,
 • Numer PESEL dziecka,
 • Dowody osobiste rodziców.

Warto wcześniej sprawdzić, który z banków oferuje najkorzystniejsze warunki dla konta dziecięcego.

 1. Przyznanie 500+

Program 500+ to świadczenie wychowawcze przysługujące na drugie i kolejne dzieci oraz na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny nie przekracza określonej kwoty. Aby ubiegać się o świadczenie, rodzice powinni złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy, do którego dołączą:

 • Akt urodzenia dziecka,
 • Numer PESEL dziecka,
 • Dowody osobiste rodziców,
 • Oświadczenie o dochodach rodziny.

Podsumowanie

Dopełnienie powyższych formalności po urodzeniu dziecka pozwoli rodzicom skupić się na opiece nad maluchem, unikając niepotrzebnych problemów związanych z brakiem zgłoszeń czy świadczeń. Warto pamiętać o tych obowiązkach i załatwić je jak najszybciej, by móc cieszyć się rodzicielstwem bez zbędnych zmartwień.